Výlet do sousedního Saska na zámek Weesenstein a do baroknízahrady Großsedlitz. Zámek Weesenstein je spojen s rodem purkrabích z Donína a později s rodem pánů z Bünau. V 19. Století patřil zámek panovnickému rodu Wettinů a tehdy také získal současnou podobu. V údolí protéká říčka Müglitz a k zámku patří menší francouzská zahrada.

Rozlehlá barokní zahrada s oranžeriemi je také v nedalekém Großsedlitz, kde prožijeme mezi rozkvetlými záhony příjemné odpoledne. Zahradu zakoupil roku 1719 saský kurfiřt August Silný, který z ní chtěl vybudovat svou vlastní verzi Versailles. Dokonalá symetrie tvarů, rozlehlé zelené trávníky, květinové záhony, sochy a vodotrysky, 150 pomerančovníků, malebná zákoutí s lavičkami. V areálu je také stylová kavárna v budově zámku.

Program:

7:45 sraz na autobusovém nádraží v Kadani

8:00 odjezd směr Weesenstein

10:00 – 12:00 prohlídka zámku s krátkým varhanním koncertem v zámecké kapli

12:00 – 14:00 pauza na oběd a prohlídku zahrady

14:00 – 14:30 přesun do Großsedlitz

14:30 – 17:00 prohlídka zahrady Großsedlitz, návštěva místní kavárny

17:00 – 18:45 návrat do Kadaně

Městské muzeum Kadaň