Průmysl 4.0 je označením pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese. O tom, že tento pojem není na chomutovské průmyslovce žádnou novinkou, se přesvědčili všichni účastníci motivačního programu Rady Ústeckého kraje, jehož cílem je propagace a popularizace odborného vzdělávání.

Žáci zde s využitím moderních technologií prokazují kreativitu a své schopnosti při řešení problému.

Hodnotící komise motivačního programu Rady Ústeckého kraje se letos rozhodla, že první místo v soutěži poputuje do Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov. Naši žáci společně se svými učiteli vytvořili model drtičky plastového odpadu, čímž se jim podařilo učinit první krok k jeho recyklaci. S nadrceným odpadem plánují realizátoři i v budoucnu nadále pracovat, což by mohlo znamenat šetření v oblasti nákladů na celý proces 3D tisku a současně se pozitivně odrazit i v oblasti enviromentu. Během realizace mohli žáci uplatnit své znalosti ze strojírenství a současně je dále rozšířit i do oblasti automatizace a elektrotechniky.

Děti z MŠ Zahrádka se učily třídit odpad, poznaly význam vody a prohlédly si živou lišku.
Děti z MŠ Zahrádka poznaly význam vody pro život. Pozdravit je přišla i liška

Na zmíněném projektu pracovali zapojení žáci několik desítek hodin, za což teď sklidili zasloužený úspěch. Jednalo se celkem o čtyři žáky třetích ročníků, a to jmenovitě: Daniel Együd (S3), Adam Brettschneider (S3), Denis Paulovič (A3) a Karolína Ledvinková (A3)

Vítězové navíc kromě prestižního ohodnocení získali pro školu i šek v hodnotě 500 tisíc korun.

Ocenění v podobě poháru osobně žákům na půdě školy předala radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Celému teamu blahopřejeme.

Dana Žižková