První setkání bylo zaměřeno na pečení, kdy všichni velmi hezky spolupracovali při tvarování a zdobení koláčků. Druhé proběhlo v dílně oboru šití oděvů, kdy jsme vyráběli jehelníčky a poslední společně strávené chvíle jsme strávili při tvorbě jarní a velikonoční dekorace.  

Naši senioři měli možnost navštívit prostory školy, vše si důkladně prohlédnout, ale hlavně spolupracovat s mladými žáky a jejich učitelkami. Během těchto setkání si obě generace vyprávěly své příběhy a senioři přidali své rozsáhlé životní zkušenosti.  

Tyto dny byly pro nás všechny obohacením a přesvědčily nás o významu vytváření pozitivních mezigeneračních vztahů. Všichni zainteresovaní se jednoznačně shodli na významu této spolupráce a těší se na další setkání, které je již naplánováno v Domově pro seniory Písečná. 

Chtěli bychom tímto poděkovat nejen řediteli školy a všem pedagogům, ale zejména vedoucí praktického vyučování paní Dagmar Vavruškové, za vstřícný a milý přístup. Poděkování patří také žákům za jejich neuvěřitelně přátelský vztah, který byl pro všechny nečekaným přínosem.

Eva Lhotská - projektová manažerka Sociální služby Chomutov