„Bohužel ani Bezručovu údolí se nevyhnula kůrovcová kalamita, která sužuje české lesy. Napadené dřevo je potřeba vytěžit, což bude probíhat v týdnu od 21. listopadu,“ říká Petr Markes, ředitel Městských lesů Chomutov. „Proto bychom chtěli návštěvníky Bezručova údolí poprosit o zvýšenou opatrnost, kdy v úseku od druhého mostku na cyklostezce až k vojenskému bunkru bude výskyt těžké těžební techniky a kvůli tomu omezení průchodu či průjezdu cyklostezkou,“ obrací se Markes na návštěvníky Bezručova údolí. Samozřejmě, že o všem budou návštěvníky informovat i výstražné tabule na začátku Bezručova údolí.

Kůrovcovou kalamitu způsobuje brouk lýkožrout smrkový. Ten – jak jeho druhové jméno napovídá – napadá jen smrkové, tj. nepůvodní, lesní porosty. Díky vytěžení napadených stromů bude moci v Bezručově údolí proběhnout náhradní výsadba původních listnatých odrůd stromů, kterou Městské lesy Chomutov následně uskuteční.

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova