U Hornické pouti by nebylo v silách města kontrolovat počet návštěvníků a navíc se stále neví, kolik lidí bude na takovou akci smět přijít. Totéž platí i pro Zámeckou svíčkovou. U ní je navíc z hygienického hlediska kamenem úrazu, že se tam v rámci soutěže vaří jídla. A bez nich by akce postrádala svůj hlavní smysl.

Jirkovští zastupitelé byli s plánovaným zrušením Hornické pouti na svém květnovém zasedání seznámeni s tím, že k tomu zaujme stanovisko městská rada. Ta 1. června zrušení obou akcí potvrdila.

Město přesto usiluje o to, aby se některé kulturní akce konaly. Zejména ty, u nichž je možné dodržet přísné hygienické podmínky. Sem by mohly patřit třeba pravidelné Zámecké hudební pátky anebo rozloučení s prázdninami v Olejomlýnském parku, které má dětem také vynahradit neuskutečněný dětský den.

Ilona Doksanská