„Významné ocenění za přínos našemu městu udělujeme už od roku 2005. Mám radost, že letos cenu převzali umělecky nadaní lidé,“ řekl primátor města Marek Hrabáč. Při slavnostním ceremoniálu proběhl i křest publikace „15 let Ceny Jiřího Popela z Lobkovic“, kterou město Chomutov vydalo v minulém roce a zájemci si ji mohou zakoupit v městském infocentru.

První oceněnou osobností je nositelka tradice paličkované krajky Věra Vlčková. Její zásluhou byla navrácena znalost paličkování po roce 1945 do Krušných hor. V roce 1969 dostala nabídku učit paličkování, techniku šité krajky a ruční výšivky. A tak vznikla první pobočka Školského ústavu umělecké výroby ve Vejprtech. Následně se pobočka rozšířila i do Chomutova.

Druhým oceněným je kapelník Hornického dechového orchestru Josef Zástava. V letošním roce oslaví dvacet let v čele dechového orchestru a také úctyhodné osmdesáté narozeniny. Ocenění města si Josef Zástava zasloužil díky úzké spolupráci s městem. Účastní se na promenádních koncertech v městském parku a udržuje tradici dechové hudby. „Je úžasné předat ocenění dalším osobnostem našeho města. Paní Vlčková i pan Zástava si nejvyšší ocenění města rozhodně zaslouží,“ doplnil náměstek primátora Milan Märc.

Veronika Říhová – mluvčí magistrátu města Chomutova