Festival Mateřinka je ukázkou práce pedagogů i dětí v oblasti hudby, tance, dramatiky, ale i výtvarných činností a především samostatnosti dětí. Ty se předvedou svými pódiovými vystoupeními v kostýmech, které pro ně připravily jak paní učitelky, tak ale i jejich rodiče a prarodiče. Kulisy na vystoupení vznikaly za pomoci i dětí a v neposlední řadě výstava v prostorách divadla na téma Co se děje v trávě otvírá obzor všem návštěvníkům, jak umí děti vnímat svět kolem nás.

Tento festival tak spojuje um nejen dětí a pedagogů, ale i jejich rodinných příslušníků. Je zde vidět nádherná ukázka spolupráce rodiny a školy, což je pro budoucí vývoj dětí velmi důležité.

Vernisáž výstavy Tomáše Šidla a Veroniky Roubínkové v Galerii Město.
Chomutovská nádražní galerie představuje krušnohorského básníka

Přijďte povzbudit malé tanečníky, zpěváky a herce v jejich aktivitách a podpořit tak jejich chuť se v životě věnovat umění, které je naplňuje a díky kterému předchází sociálně patologickým jevům.

Festival Mateřinka 2024 bude probíhat v divadle ve dnech 28. a 29. února vždy od 14.30 hodin. Celkem vystoupí asi 300 dětí. Po oba dny bude festival provázet moderátor Lukáš Budai.

Jana Pézrová 
MŠ Kundratická, Chomutov