Letošní masopust jsme zahájili besedou s kurátorkou z Oblastního muzea v Chomutově Miroslavou Brůnovou,  od které  jsme se dozvěděli kdy, jak a proč se masopust slaví, jaké masky jsou tradiční, jako například medvěd či medvědář. Hlavně již však víme, jaké masopustní zvyky byly dříve u nás na Chomutovsku. Dále jsme se vrhli na vyrábění našich masek, které jsme s velkou parádou předvedli v našem masopustním průvodu ve čtvrtek 27.2. Již tradičně jsme zavítali do MŠ Palachova a MŠ Alešova, kde jsme dětem zarecitovali a zazpívali. Nálada byla výborná, moc jsme si to užili.

Proč se vlastně slaví masopust? Masopust je období hojnosti, pořádají se plesy, slavnosti a karnevaly. Masopust trvá asi měsíc a půl, záleží tedy na datu Velikonoc, což je svátek s posuvným datem. I tak je to ale období delší než měsíc, které je tradičně vyplněno jídlem, pitím a zábavou. Je to období před půstem, kdy naopak dochází ke zklidnění. Masopust je období radosti a hojnosti, které si užijete před postním obdobím. Je to také období zabíjaček a masových hodů.

Nejdůležitějším a nejveselejším obdobím masopustu jsou pak poslední tři dny. Což je masopustní neděle, pondělí a úterý. Poté následuje 40ti denní půst, který začíná Popeleční středou a končí na Velikonoce,  nedělí. Masopust, následný půst a Velikonoce je takový proces vítání jara, nejdříve masopustem končí zima, během půstu začíná pomalu jaro a Velikonoce nejsou svátky jara nazývány jen tak.

Lenka Hennrichová a Erika Dvořáková, vychovatelky ŠD ZŠ Kadaňská, Chomutov