Vzpomínková akce byla odlišná od těch předcházejících, byla ovlivněna situací, která v současnosti panuje nejen u nás, ale v mnoha zemích na celém světě. Současná pandemie nám možná pomáhá se i trochu zastavit, přemýšlet o tom, co je pro nás všechny důležité. Ke šťastnému životu a plnohodnotnému rozvoji jednotlivců i společnosti patří vedle zdraví také hodnoty, za které mnoho lidí položilo své životy. Jsou to svoboda a demokracie, které nemohou existovat jedna bez druhé. Podstatou lidského bytí je také lidská sounáležitost, snaha pomáhat slabším, prostě člověčenství.

V tomto ohledu bychom si měli připomínat Olgu Havlovou jako člověka, pro kterého toto nebylo jen frází. Lípa Olgy Havlové je symbolem lidskosti, kterou si od narození neseme každý v sobě. Záleží především na nás, jak s ní během života naložíme. Nerezignujme tedy na to dobré, co v lidstvu je.

Lípu Olgy Havlové jsme v Klášterci vysadili v roce 2018 v rámci akce Strom Olgy Havlové. Šlo o 85 stromů, které byly vysazeny k příležitosti 85 let od narození první dámy Olgy Havlové. Projekt založil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Myšlenka projektu byla inspirována událostí z roku 1993, kdy Olga Havlová v Olomouci v Topolanech v prostorách Dětského centra zasadila „Lípu dobré vůle“.

Letos je to tedy 2 roky od vysazení stromu a za tuto velmi krátkou dobu stačil „kláštereckou“ lípu někdo pokácet již 2x. Neznámému vandalovi bychom rádi vzkázali, že si úsilí mařit nenecháme a o lípu jako strom a kus naší přírody i o lípu, jako symbol lidskosti a síly naší bývalé první dámy Olgy Havlové, město připravit nenecháme. My se zlomit nenecháme, nevzdáme se. 

Letos je to třicet jedna let, co v naší zemi padl totalitní režim, ale následky této éry se stále promítají do našich životů a způsobu myšlení mnohých. Vyléčit se z této nemoci trvá déle, než jsme si kdysi byli ochotni připustit.

17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. Dnešní generace vnímají tento den především v souvislosti s událostmi roku 1989 a pádem komunistického režimu. Připomenout si ale musíme i události v roce 1939, nacistickou perzekuci a uzavření českých vysokých škol.

Nedopusťme plíživý návrat jakékoliv totality, demokracie se může vytratit i postupně a nenápadně.

 Město Klášterec nad Ohří