Jak vyplynulo z úvodních slov  samotných pořadatelú, letošní ročník se číslem dvanáct jen hemžil. „Jelikož se jedná o dvanáctý ročník a je přítomno dvanáct škol, přál bych všem zúčastněným zástupcům a vystavovatelům úlovek alespoň dvanácti studentů,“ vtipně zahájil svůj proslov  Ing. Josef Švec, jednatel odborné sekce vzdělávání OHK Most.

Mezi těmito dvanácti školami se prezentovala i Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, která má své nezastupitelné místo především mezi školami středními, nicméně vzdělává studenty i ve studiu pomaturitním, v bakalářském typu. V době úpadku vyšších odborných škol je zde patrna snaha především o znovuprobuzení zájmu o učební obory, jež se více orientují na praktické poznání, v kontrastu s čistě teoretickými znalostmi získaných při studiu na vysoké škole. Jelikož je základnou vyšší odborné školy škola průmyslová, je učební plán zaměřen na dva obory, a to veřejnou správu a výpočetní techniku. Jedná se o denní tříleté studium zakončené absolutoriem.

Letošní ročník Sokrata 2 nebyl ničím výjimečný, reklamní banery, videospoty, prezentace, prospekty, propagační dárkové předměty, zkrátka přímý marketing, a všechny školy měly jednoho společného jmenovatele, zvolit tu nejlepší strategii, jak přilákat dnešního studenta ke studiu. Teď už je jen a jen na maturantech, která škola  bude pro ně ta správná, vysněná.

Dana Žižková, vyučující SPŠ a VOŠ Chomutov