Doufali jsme do poslední chvíle, snažili se připravit vše tak, aby akce proběhla v pořádku a co nejbezpečněji. Nedá se už nic dělat, musí se hledět dál.

V příštím roce pro vás připravujeme nový registrační systém, který užívá většina soutěží. Vzhledem ke zvětšující se kapacitě soutěže budeme zvětšovat prostory a také budeme rozšiřovat doprovodný program. Vše mělo býti už letos, ale budete si muset počkat. A máme toho více, ale nebudeme dopředu prozrazovat.

Aktuálně vám tímto přejeme krásný advent, příjemné prožití Vánoc a mnohem lepší rok 2021. Zároveň všem přejeme pevné zdraví a pokud možno pozitivní náladu, která je v této době velmi zapotřebí.  Již teď se na vás těšíme 6. listopadu 2021.

Klub plastikových modelářů Kadaň