Hlavním účelem návštěvy bylo projednání investic, které ještě více zkvalitní výuku v této krajské škole. S ředitelem školy Jaroslavem Zahrádkou hovořil radní konkrétně o vybudování půdní vestavby pro učebny informačních technologií, modernizaci osvětlení ve třídách a odborných učebnách a také o opravě zvlněné podlahy ve školní tělocvičně.

Ústecký kraj