Odborný program uvedl blok o současných trendech, a to nejprve v operativě předonoží a zadonoží, na kterou navázaly příspěvky o využití endoskopie a artroskopie při léčbě chorob a postižení horní končetiny. Druhá část programu se věnovala léčbě ruky, např. možnosti operačního řešení rhizartrózy, náhradám drobných kloubů prstů ruky či revmatochirurgii ruky a zápěstí. V závěrečném bloku zazněly mj. příspěvky na témata progresivní kolabující noha, OT paty a Achiloodynie – možnosti řešení nebo miniinvazivní operační techniky u kladívkových prstů artrózy MTP kloubu palce a diabetických pacientů.

Mezi přednášejícími byli specialisté z renomovaných pracovišť z celé České republiky – Fakultní nemocnice Motol, Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, Krajské nemocnice Liberec, Karvinské hornické nemocnice nebo Nemocnice České Budějovice. 

Účastníky konference pozdravil MUDr. Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. „Vznik této platformy, která je součástí ortopedického oddělení v Chomutově, které vede právě pan primář Jurča, jsem velmi rád podpořil a vítám ji. Sám jsem chirurg a moc dobře si uvědomuji, jak specifická zrovna ruka je. Operovat ji tedy opravdu musí skuteční odborníci a ty v Chomutově jednoznačně máme. Panu primáři a celému jeho týmu přeji hodně spokojených pacientů. Bude to vizitka jejich skvělé práce, ale také celé Krajské zdravotní, která chomutovskou nemocnici spravuje,“ řekl. 

„Myslím si, že se nám podařilo skloubit velmi zajímavý a kvalitní odborný program, odprezentovaný odborníky z celé České republiky v krásném prostředí zámku Červený Hrádek,“ zhodnotil konferenci její odborný garant MUDr. Jiří Jurča, primář Ortopedického oddělení a vedoucí Centra plánované chirurgie ruky a nohy Krajské zdravotní – Nemocnice Chomutov. 

Centrum plánované chirurgie ruky a nohy vzniklo při Ortopedickém oddělení Krajské zdravotní - Nemocnice Chomutov. Na chomutovském pracovišti provedou přes 300 rekonstrukčních a specializovaných výkonů na ruce či noze ročně. Cílem specializovaného centra je vytvoření podmínek pro další rozvoj chirurgie ruky a nohy v rámci Ústeckého kraje a zlepšení dostupnosti a zkvalitnění vysoce specializované péče v těchto podoborech ortopedie pro obyvatele Ústeckého kraje. Centrum umožní postupné navyšování některých specializovaných výkonů, rozšiřování jejich spektra a zavádění nových operačních technik. V budoucnu by mělo fungovat také jako specializované školící centrum pro chirurgii ruky a chirurgii nohy v rámci České republiky.  

Část ortopedie, která se věnuje chirurgii nohy, se zaměřuje na část dolní končetiny pod úrovní hlezenního kloubu (včetně). Věnuje se řešení sportovních úrazů a zejména následků poranění pohybového aparátu nohy a hlezna v podobě různých nestabilit, poúrazových deformit a artróz. Patří sem rovněž v nemalé míře operační léčba rozsáhlých vrozených a získaných deformit přednoží a zadní nohy. Typické diagnózy, které patří do této části ortopedie, jsou vbočený palec, ztuhlý palec, deformity prstů a plochonoží ať již vrozené či získané, problematika zadonoží a hlezna. Samostatnou skupinou jsou deformity a postižení nohou jako součást systémového onemocnění ze skupiny revmatických či neurologických chorob.  

Chirurgie ruky zaměřující se na část horní končetiny pod úrovní zápěstí (včetně) se podobně jako v případě nohy věnuje řešení traumat a jejich následků, ať již při měkkotkáňovém, kostním či dokonce nitrokloubním poranění. Jedná se o řešení problematiky následků poranění šlach, nestabilit zápěstí a drobných kloubů prstů, poúrazových osových deformit, pakloubů či posttraumatických artróz. Součástí je řešení i primárních artróz drobných kloubů prstů a zápěstí, vrozených vad a deformit. Patří sem rovněž celá řada získaných chorob a postižení měkkých tkání a struktur, od drobných včetně stenozujících tendovaginit či úžinových syndromů až po významné, jako například Dupuytrenova kontraktura či tumorózní afekce v oblasti ruky. Samostatnou skupinou je problematika revmatického postižení ruky, která je zde, jakožto na jednom z mála pracovišť v České republice, významně zastoupena.


Krajská zdravotní, a.s.