V prosinci 2021 byla dokončena první etapa výměny osvětlení kostela sv. Ignáce v Chomutově. „Použita byla špičková svítidla německého výrobce ERCO, specializujícího se na architektonické osvětlení. Všechna svítidla jsou ovládána pomocí bezdrátového řízení Casambi,“ uvádí Kateřina Vránová z odboru rozvoje a investic města.

V interiéru kostela jsou použity světlomety s LED technologií s různými charaktery svícení a dvěma odstíny bílé barvy vyzařovaného světla. Chladnější odstín pro prostor klenby, teple bílý odstín pro prostor presbytáře.

„Díky těmto světlům můžeme kombinovat různé okruhy svítidel, volit jejich intenzitu a tvořit scény pro jednotlivé pořádané akce,“ pochvaluje si nové nasvícení Bedřich Fryč, ředitel Chomutovské knihovny, která kostel sv. Ignáce spravuje.

Instalace je připravena navíc tak, aby bylo v budoucnu snadné doplnění osvětlení určitých míst, jako jsou boční oltáře, a to vše bez nutnosti nové elektroinstalace. Celkové náklady na nové osvětlení kostela vyšly na 784 000 korun.

Kostel sv. Ignáce se mimo tohoto nového osvětlení dočká i nové střechy z keramické bobrovky, a to za celkovou částku 4 800 000 korun. Realizace měla být do konce roku 2021, avšak z důvodu špatných klimatických podmínek se momentálně přerušily práce a prodlužuje se termín dokončení.

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova