Zazněly při něm melodie a známé operní či operetní árie našich i světových skladatelů. V první části to byl Koncert D-dur pro dvoje housle a orchestr od K. Stamice. Sólisty byli Robert Zimanski ze Švýcarska a Emanuel Ranný. V druhé části koncertu pak vystoupila sólistka Státní opery a Národního divadla v Praze, sopranistka Anda – Louise Bogza. (luk)