Jak už sám název napovídá, kniha vypráví nejen o mládí autorky, ale popisuje současný život a zároveň se zamýšlí nad budoucností regionu a lidí obecně.

V kapitole Včera vzpomíná Vlasta Rut Sidonová na své dětství a místo, kde vyrůstala. Vypráví své životní příběhy i příběhy rodáků humorným stylem, ale s jistou grácií.

Spisovatelku hluboce zasáhlo téma ukrajinské války na začátku roku 2020, stejně jako covidová pandemie, o nichž se zmiňuje v povídkách kapitoly Dnes. Autorka také otevírá bránu své fantazie a ve svých úvahách rozjímá o tom, co bude dál. Opět se můžeme přesvědčit, že téma lidskosti je jí velmi blízké.

Knihu povídek doplňují grafiky místní nadané umělkyně sochařky, malířky a grafičky paní Jitky Kůsové – Valevské, jejíž atelier je v Klášterci nad Ohří. K dostání je v knihkupectví DDD v Chomutově.

Vlasta Rut Sidonová (rozená Soustružníková) se narodila 14. 2. 1953 v Chomutově. Své mládí strávila se svými rodiči, prarodiči a dvěma staršími bratry v podhůří Krušných hor v Černovicích u Chomutova.

Vystudovala Gymnasium v Chomutově, Střední pedagogickou školu v Liberci a na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze promovala jako speciální pedagog. Učila postižené dětí a poskytovala krizovou intervenci na lince důvěry v Liberci i v Praze.

O svých židovských kořenech po otci se dozvěděla až v polovině 80. let, poté konvertovala k judaismu. Působila 10 let jako vedoucí Sociálního oddělení Židovské obce v Praze. Nyní, v důchodovém věku, pomáhá lidem coby sociální pracovnice. Ve svém volném čase se věnuje především svým dětem a vnoučatům, za kterými musí cestovat až do USA. Své povídky a poezii publikuje v židovském tisku a v regionálních Denících. Je také čtecí babičkou v Mateřské škole ve své rodné vesnici a v Lauderových školách v Praze.

Karolína Hubálková