Děkujeme hlavně maminkám, které se na výrobě a zdobení klobouků velkou měrou podílely a ukázaly, že se nebojí uplatnit svou fantazii, která byla opravdu kreativní.

Naděžda Randáčková
MŠ Blatenská Chomutov