Na programu bude mít mimo jiné například tyto body:

Žádost o uznání dotace na zajištění provozu bazénu a solné jeskyně po dobu opatření vlády proti šíření koronaviru COVID-19 - ARC-MED s.r.o.

Rozpočet města na rok 2021 a střednědobý výhled ro roku 2023

Rozpočtové opatření č. 16

Dotační program „Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2021.“

Koncepce rozvoje školství na období 2021 – 2026 nebo Plán dopravní obslužnosti města Klášterce nad Ohří 2021 – 2026.

Město Klášterec nad Ohří