Všechny děti se ustrojily do pohádkových kostýmů, zářily úsměvy a vládla radost. Pouštěla se hudba, tancovalo se a pro děti byly připravené různé soutěže. Nebyl to jen jeden den, ale děti si užívaly celý karnevalový týden. 

Pro děti byly připravené diplomy a sladkosti, které samozřejmě ke karnevalu patří.

I karnevalovým veselím prohlubujeme znalosti dětí o našich zvycích a tradicích.

Naděžda Randáčková
MŠ Blatenská Chomutov