Koncert je součástí oslav 70. výročí Základní umělecké školy v Kadani, která nese čestné jméno Klementa Slavického, a to od září roku 2005. Koncert se koná v pondělí 1. listopadu od 18 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele.

Na programu koncertu se podílejí hráči Severočeské filharmonie, Základní umělecká škola Klementa Slavického v Praze Radotíně a Základní umělecká škola Klementa Slavického v Kadani. Vstupné je dobrovolné. Koncert je finančně podpořen Partnerstvím OSA.

Jitka Stasinka Slivoňová - ředitelka ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň