Hned po příjezdu do Prahy jsme si zopakovali stavební slohy, na Pražském hradě jsou zastoupeny všechny, o kterých jsme se už učili. Navštívili jsme románskou baziliku sv. Jiří, prohlédli jsme si gotický Vladislavský sál. Bylo nám i ukázáno okno, z kterého byli vyhozeni konšelé Slavata a Martinic a písař Fabricius během tzv. Druhé pražské defenestrace 23. 5. 1618. Dalším stavebním slohem byla renesance, nejlépe jsme ji poznali na Schwarzenberském paláci, kde sídlí Národní galerie ČR. Baroko jsme odhalili na sochách nejen na Karlově mostě, ale také v kapli sv. Jana Nepomuckého a sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří. Okouzlila nás i dostavba Hradu, která byla vytvořena architektem Josipem Plečnikem. Navštívili jsme i proslulou Zlatou uličku a věž Daliborku.

Poté jsme šli prozkoumat Poslaneckou sněmovnu ČR. Náš pan průvodce nám vysvětlil její funkci. Po zhlédnutí krátkého filmu o zákonodárství u nás jsme se vypravili do nitra sněmovny. Viděli jsme prostor pro tiskové konference, jednotlivé poslanecké kluby, kanceláře poslanců a nakonec jsme šli i do jednacího sálu. Překvapila nás jeho velikost. Byl spíš menší, než jsme očekávali. Ale vejde se tam všech 200 poslanců i vláda. Protože bylo pondělí, neprobíhalo zasedání. My jsme si mohli v klidu prohlédnout poslanecké stolky, hlasovací zařízení. Jak hodně nepohodlné jsou sedačky, jsme se přesvědčili na galerii návštěvníků, kde jsme je mohli i vyzkoušet.

Jsme rádi, že jsme mohli vše vidět v jeden den. Díky tomu jsme si mohli srovnat pojmy absolutní monarchie, konstituční monarchie, republika, parlamentní systém, prezidentská republika, demokracie a totalita.

Jana Vargová -učitelka, ZŠ Kadaňská Chomutov