Začínat budeme v pátek 6. října dopoledne tradičním průvodem studentstva přes Kadaň. Trasa povede kolem středních a základních škol, kde předáme zdravici ostatním studentům a školákům Kadaně. Průvod to bude veselý a hlučný - nelekejte se tedy, pokud nás potkáte. Naopak, přidejte se a slavte s námi.

Odpoledne tentýž den bude od 17.00 v prostorách školy připravena vernisáž výstav „Škola - místo, kde studujeme a žijeme“ a „Život školy ve fotografiích“ mapující dlouhou historii kadaňského gymnázia. Uveřejněny budou i fotografie a další dokumenty týkající se budovy, ve které gymnázium sídlí a samozřejmě také historické i současné fotografie ze života školy, na kterých budete moci najít sebe i své bývalé spolužáky a spolužačky.

Slavíme totiž nejen jubileum gymnázia jako instituce, ale i budovy samotné. Současní studenti a nedávní absolventi se tak mohou podívat, jak jejich alma mater vypadala před několika desetiletími. Zasloužilí absolventi si naopak mohou prohlédnout, jak prostory naší školy vyrostly do krásy. Přítomni budou samozřejmě i současní učitelé gymnázia, kteří s vámi rádi zavzpomínají na dobu vašich studií. Připraveno bude i drobné pohoštění, prohlédnout si budete moci maturitní tabla, fotografie ze života školy, práce studentů a mnoho dalšího.

Kapela Island Mint
Před Cafe 44 v Chomutově zahrají vítězové Czechingu Island Mint

V podobném duchu bude připraven i den následující, tedy sobota 7. října, kdy Vám budeme ve škole k dispozici od 9.00 do 15.00.

Od 17.00 do 21.00 se pak setkáme v hlavním sále kulturního domu Střelnice v rámci Setkání absolventů, zaměstnanců, studentů a přátel školy. Zde pro vás bude připraven program sestavený našimi studenty. Prostor bude pochopitelně i pro setkávání se se spolužáky a profesory, povídání a vzpomínání na studentská léta. Zajištěno bude občerstvení i fotokoutek, vstupné na akci je dobrovolné.

A zde je opět výzva pro vás, naše absolventy: budeme rádi, pokud se v rámci svých tříd domluvíte a na Střelnici dorazíte v hojném počtu! Možné je samozřejmě zamluvit si i stůl pro svou třídu. Kontaktovat nás můžete na emailu shanelova.eva@gymka.cz nebo telefonním čísle 777 005 977 a my pro vás stůl rezervujeme. Přijít můžete pochopitelně i bez ohlášení.

Program říjnových oslav: 

pátek 6. října 2023
9.00-11.00 - pochod studentů přes Kadaň
15.00-20.00 - Den otevřených dveří + vernisáž výstav (od 17.00)

sobota 7. října 2023

9.00-15.00 - Den otevřených dveří
17.00-21.00 – Společenský večer v KD Střelnice

Gymnázim Kadaň