Přijďte si vybrat kabelku za rozumnou cenu ze široké nabídky. Nezapomeňte si vzít hotovost, platební karty bohužel nepřijímáme. Těšíme se na vás!

Výtěžek z Kabelkového veletrhu bude využit na úhradu nákladů spojených s aktivizací klientů chráněného bydlení s duševním onemocněním a mentálním postižením, konkrétně se jedná o výlety, pohybové aktivity a materiál na výrobky klientů.

Richard Brejša