Samotná investice do budovy a moderních technologií přesahuje 1,5 miliardy korun a patří k největším v regionu. Budova bude dokončena na jaře 2023 a společnost Jungheinrich by v ní měla zahájit výrobu již v polovině roku 2023. Projekt také myslí na okolí poblíž zóny a počítá s investicí do rozsáhlých opatření na podporu biodiverzity. 

„S tímto novým výrobním závodem rozšiřujeme své výrobní kapacity v Evropě. Do budoucna si tím zajišťujeme schopnost pokrýt rostoucí zájem o manipulační techniku značky Jungheinrich. V Chomutově současně budujeme jeden z nejmodernějších výrobních závodů na světě, který nám pomůže posunout výrobu na novou úroveň,“ říká Sabine Neuß, členka představenstva společnosti Jungheinrich AG pro oblast techniky.  

„Jedním z největších úkolů pro Českou republiku v rámci Zelené dohody pro Evropu je hospodářská restrukturalizace regionů, které se budou muset přeorientovat na jiný typ průmyslu. Jedním z nich je právě i oblast Chomutovska, jež je pevně spjata s těžbou uhlí. Naše společnost si tuto velkou výzvu uvědomuje, a proto nás těší, že se můžeme podílet na jejím řešení. Vysoce moderní závod pomůže oživit regionální ekonomiku, zajistí 350 pracovních míst pro obyvatele z okolí a zároveň splní ty nejpřísnější požadavky na udržitelný rozvoj. Přidanou hodnotu celému projektu dává i skutečnost, že se jedná o výrobu finálního produktu,“ říká Klára Sobotková, ředitelka regionálního rozvoje, Panattoni.  

 „Těší nás, že zde můžeme investovat, být součástí tohoto projektu a za partnery mít společnosti Jungheinrich a Panattoni. Věříme v přínos pro region, zdejší ekonomiku a zaměstnanost, ale i důraz na udržitelnost celé oblasti – to jsou pro nás jako investora důležité aspekty spolupráce. Výstavba logistických areálů je jeden z hlavních směrů nemovitostní části RSJ Investments a jsme připraveni do něj v následujících letech zainvestovat dalších 100 mil. EUR,“ doplňuje Lukáš Musil, člen představenstva investiční skupiny RSJ, která je investorem projektu. 

„Developerské společnosti Panattoni přeji hladký průběh výstavby, tak aby v příštím roce mohla být zakončena úspěšnou kolaudací a lidé z Chomutovska se mohli těšit do nového zaměstnání u prosperujícího zaměstnavatele s dlouhodobou tradicí. Společnosti Jungheinrich přeji, aby nový výrobní závod prosperoval, a lidem z Chomutovska přeji, aby se jim práce v nové lokalitě  líbila a mohli být hrdí na to, kde pracují. Spokojení zaměstnanci jsou totiž alfou a omegou úspěšného podniku,“ řekl při zahájení výstavby primátor města Chomutov, Marek Hrabáč. 

Panattoni Park Chomutov North aspiruje na hodnocení „Excellent“ v rámci certifikace BREEAM. Oproti původnímu plánu bude mít budova pevnější střechu, aby zde bylo možné instalovat fotovoltaické panely, které se budou významně podílet na tvorbě energie pro celou průmyslovou zónu. Projekt také počítá se silnější izolací a venkovními žaluziemi, které pomohou lépe k šetření nákladů na energie. Sázku na udržitelnost komplex deklaruje i instalací nabíjejících stanicí pro elektromobily.  

Projekt u Chomutova však také vyniká i rozsáhlou investicí do podpory biologické rozmanitosti v okolí průmyslové zóny. Jako náhrada za zrušený remízek poslouží výsadba o rozloze 1,5 hektarů, která se bude skládat z dřevin stromového i keřového patra s důrazem na původní druhy. Prostor zůstane neoplocen, a přirozeně tak naváže na revitalizaci přilehlých břehových porostů. Na vhodných místech budou vyhloubeny tůňky pro zvýšení místní druhové rozmanitosti. Z doplňujících opatření lze zmínit luční porosty či ptačí budky. 

Jako jeden z předních světových dodavatelů intralogistických řešení se společnost Jungheinrich již 70 let podílí na vývoji inovativních a udržitelných produktů a řešení pro materiálové toky. Jako průkopník v tomto odvětví se tento rodinný podnik se sídlem v Hamburku snaží vytvářet sklady budoucnosti. V roce 2021 dosáhla společnost Jungheinrich se svými více než 19 000 zaměstnanci tržeb ve výši 4,24 miliardy eur. Celosvětová síť zahrnuje 13 výrobních závodů a 41 servisních a prodejních společností. Akcie společnosti jsou kótovány na burze MDAX. 

Investiční skupina RSJ, v jejímž čele stojí Libor Winkler, spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí. Investuje do výstavby bytových i kancelářských budov a akvizic výnosových nemovitostí. V posledních letech roste podíl investic do logistiky, resp. průmyslových areálů. Vysoký podíl na spravovaném majetku představují také investice do odvětví klíčových pro 21. století – informačních technologií, biotechnologií, zdravých potravin a life sciences.   

Panattoni Development Company je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách a má v Severní Americe a Evropě 43 poboček. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila dohromady přes 11 milionu m2 moderních průmyslových prostor v zemích Evropské unie a Velké Británie. Nabízí průmyslové, skladové i kancelářské plochy. Specializuje se na stavby na klíč (BTS build-to-suit), které přesně odpovídají požadavkům jednotlivých klientů. Panattoni obhájila již po šesté za sebou pozici lídra evropského industriálního trhu a všechny jeho nové projekty jsou certifikovány BREEAM v úrovni Excellent. Mezi klíčové klienty patří společnosti jako Amazon, Tchibo, DSV, H&M, Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Kromě České republiky a Slovenska má Panattoni kanceláře také ve většině zemí EU a ve Velké Británii. Více na www.panattonieurope.com. 

Jungheinrich AG