Představitelé města se tímto způsobem snaží podpořit rozvoj mimořádných talentů v oblasti sportu, umění, hudby nebo vzdělávání. „Pro letošek jsme na tento program uvolnili 40 tisíc korun. Je možné žádat o příspěvek do 5 tisíc korun na jednu talentovanou osobu,“ upřesňuje místostarostka Dana Jurštaková.

Příspěvek lze použít třeba na nákup cvičebních pomůcek, kostýmů, dresů, sportovního, malířského a hudebního vybavení, dále na úhradu soustředění, kurzů, školného, ubytování při soutěžích, startovného a podobně.

adatelé musí splňovat všechny podmínky vyhlášeného programu. Například to, že podporovaná osoba má trvalý pobyt na území Jirkova, že tento rok nedosáhne plnoletosti, že má mimořádné výsledky na krajské, národní či mezinárodní úrovni atd.

Mimořádné výsledky je nutné doložit společně se žádostí o poskytnutí příspěvku.

Celé znění vyhlášeného programu zájemci najdou na webu města, kde je i žádost o poskytnutí peněžního příspěvku. Samotné žádosti mohou uchazeči podávat od 14. do 28. dubna.

Město Jirkov