Všeobecná gymnastika, ze které vychází projekt Gymnastika hrou, je základem pro všechny sporty. Rozvíjí pohybové dovednosti, je prevencí svalových dysbalancí, zvyšuje pohybový rozsah v kloubně svalových jednotkách a je pro děti zdrojem estetických prožitků, estetického vnímání pohybu a hudby.

Tento projekt probíhal ve dvou dnech, 6. a 7. června, ve spolupráci MŠ s TJ ZŠ SPV Chomutov, ZŠ Kadaňská a zúčastnily se ho předškolní děti celého subjektu MŠ Chomutov.