V prostorách galerie, která původně sídlila v budově České spořitelny, se také pořádaly koncerty Kruhu přátel hudby, besedy i různá setkání. Poslední výstava v galerijních prostorách v České spořitelně se konala v září 1997. To už měla galerie přiděleny nové - městské prostory po zrušené pobočce lidové knihovny na Kostelním náměstí. Hánovi zde působili do konce roku 2014.

S pokračující podporou a požehnáním města začala 1. lednem 2015 galerii nová životní etapa. Na její dosavadní úspěchy navázal Mlýnský spolek, který po Hánových převzal štafetu a s ní i výstavní činnost. Vedením galerie byla pověřena Hana Zvalová. Spolu s manželem Vladimírem Zvalou tu kromě vernisáží zajišťují i pořady pro školy, mateřinky a veřejnost, vytvářejí podmínky pro přednáškovou činnost, charitativní akce i pro případné firemní zájemce.

Přejeme městské galerii i další úspěšná léta a množství návštěvníků (až to epidemická situace dovolí), hodně zajímavých hostů a vystavovatelů.

Město Jirkov