Seznámíte se s osobností Karla Čapka v mnoha rovinách – nejen v těch často citovaných, ale i v dalších, méně oficiálních. 

Vedle připomenutí autorova dramatického a prozaického díla známého a překládaného ve světě se seznámíte i s jeho činností novinářskou, s občanskými postoji, zálibami i milostnými vztahy.

Časopis v procesu tisku
Jediný současný tištěný časopis o teraristice pochází z Chomutova

A seznámíte se také s osobností Josefa Čapka.

Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Zacílíme na jeho tvorbu literární i výtvarnou, i na jeho životní příběh. Výstava zachycuje mládí, studia, první společné tvůrčí počátky s Karlem Čapkem, předválečnou avantgardu, volnou malbu i práci pro obživu, umělecky naplněná třicátá léta 20. století, boj proti totalitě a konec v koncentračním táboře.

Vernisáž výstavy se uskuteční již tento pátek, 3. listopadu v 17.00.