Naši školní družinu navštívila zástupkyně firmy Zábavné učení Pavlína Mündlová, která obešla postupně všechna jednotlivá oddělení ŠD, aby dětem ukázala, jak zábavná může být výtvarná, pracovní, dokonce i tělesná výchova, když se do nich „připlete“ i, někdy tak neoblíbená, fyzika se svými zákony. Děti si vyzkoušely držení rovnováhy na veselé balanční podložce, zjistily, jak a proč se láme světlo, jaká barevná spektra vznikají mícháním barev, objevily hru světel a stínů a prověřily svoji šikovnost a um u polytechnického stolečku.

Zdaleka nejvíc ale děti nadchla dřevěná centrifuga s barvami, pomocí níž a její odstředivé síly vznikaly překrásné, až skoro snové, obrázky a každé dítě se mohlo alespoň na chvíli stát „akademickým malířem“, jehož umělecké dílo obdivovali nejen kamarádi, ale žasly nad ním i paní vychovatelky. Jsme všichni přesvědčeni, že díky takovýmto projektům se děti budou na fyziku, která je čeká na druhém stupni, těšit.

Kamila Šišková - vychovatelka ŠD ZŠ Kadaňská Chomutov