Ženskému komornímu sboru Jirkov, pod vedením Šárky Navarové, patřila první část koncertu. Na klavír doprovázela Hana Malá. Potom dostal prostor host koncertu Experipent a na závěr si oba sbory zazpívaly společně.

Lucie Králíková