Jak sám autor při vernisáži uvedl, jde o jeho soukromou terapii díly na motivy starých mistrů. Součástí cyklu jsou nejen obrazy, ale také sochy inspirované starým klasickým malířstvím a sochařstvím. Javůrek také maluje obrazy pro filmovou tvorbu.

Miroslav Javůrek už v městské galerii Kryt vystavoval. Jeho alma mater je Akademie výtvarných umění v Praze. Věnuje se celé škále uměleckých aktivit od vlastní malby, prací v interiérech, na nástropních malbách, laminátových sochách, až po odbornou práci pro film, kde působí jako filmový malíř a návrhář. Absolvoval také ateliér klasické malířské techniky u profesora Zdeňka Berana. Od té doby se účastnil mnoha autorských i skupinových výstav, s jeho díly se můžete setkat jak v Česku, tak i v zahraničí. Ja autorem scén pro filmové dekorace. Má za sebou například výtvarnou výpravu pro film o držiteli Nobelovy ceny Robertu Kochovi nebo o Martinu Lutherovi. Výstava potrvá do 1. dubna.

Lucie Králíková