11. listopad je také dnem, kdy byla v roce 1918 podpisem příměří ukončena 1. světová válka.

Váleční veteráni z 1. světové války už mezi námi nejsou. Jak ale starostka ve svém proslovu připomněla, výsledek jejich statečného boje v Rusku, Francii a Itálii za samostatné Československo máme před očima. Legionáři významným způsobem napomohli vzniku naší novodobé státnosti.

Město Jirkov