Hodnota díla je téměř 8 miliónů korun včetně DPH, přičemž část nákladů by měla pokrýt dotace, o kterou teď město žádá.

Nová část cyklostezky (a zároveň stezky pro chodce) povede po levém břehu řeky Bíliny v trase příjezdové silnice hasičů a po zpevněných a manipulačních plochách jejich areálu. Celková délka navrženého úseku je 204 metrů a je rozdělena do tří vzájemně propojených tras.

Součástí stavby je vybudování nové lávky pro pěší a cyklisty, přes kterou cyklostezka vyústí do Kostelní a Tyršovy ulice u pizzerie Fantozzi.

Jednotlivé fotografie, které krok za krokem ukazují, kudy povede nový úsek cyklostezky, si můžete prohlédmout na webu Chomutovského deníku. Poslední snímek na webu zobrazuje místo, kde říčku překlene lávka a přes ní cyklisté vjedou do centra města. Jak bude celý úsek vypadat, potom ukazuje výkres.

Město Jirkov