Po skončení přednášky jsme si společně s lektorem udělali procházku po ZOO a podívali jsme se na vybrané druhy savců. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které nejsou běžným návštěvníkům známé. Zajímavé bylo zjištění, že se v České republice vyskytují dva druhy ježků, a to ježek západní a ježek východní. Na první pohled jsou od sebe nerozeznatelné, ale pokud bychom je dali vedle sebe, tak je rozdíl vidět na první pohled. Když jsme přemýšleli o nejbližším příbuzném ježka, děti vykřikly: „dikobraz!“ Překvapivé bylo pro děti zjištění, že ježek a dikobraz si příbuzní vůbec nejsou. Ohromující také bylo, že krávy mají blíže k velrybám než ke koním.

Přestože je téma savci náplní osmého ročníku, již teď jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které brzy využijeme při hodinách přírodopisu.

Michaela Červená a Jan Kužminski - učitelé přírodopisu, ZŠ Kadaňská Chomutov