Najednou se jeskyně změnila v opravdickou pravěkou jeskyni. Přibyli tam pravěcí lidé, jejich hudební nástroje a Venuše, nikoli věstonická Venuše, ale tentokrát z Chomutova…

Atmosféru dokreslily vykopávky a vysvětlení práce archeologa. Návštěvníci si mohou vyzkoušet lovit ryby, procvičit si znalosti v kvízu, zahrát si na hudební nástroje a obdivovat um pravěkých lidí. Do našeho projektu pro šesté třídy se nakonec zapojili žáci z obou stupňů napříč všemi předměty (český jazyk – četba literatury, tvoření kvízů, dějepis – pravěká hra, hudební výchova – tvoření hudebních nástrojů a hraní na ně, výtvarná výchova – modelování venuší a kreslení v jeskyni, technická praktika – vrtání parohů, tvoření rámů…) a prožívali pravěk i v družině.

Jeskyně byla otevřena pro rodiče a zájemce z řad veřejnosti během školního jarmarku 14. prosince od 15 do 17.30 hodin.

Jana Vargová – učitelka, ZŠ Kadaňská Chomutov