Při prohlídkách jednotlivých tematických interaktivních expozic (Podzemí, Vodní svět, Tam je rub, Filmový svět, Expozice Vesmír, Entropa, Člověk versus zvíře, 150 let průmyslu v Plzni, Edutorium) se seznamovali vědecko-zábavnou formou s matematickými a fyzikálními jevy, veličinami (hmotnost, délka, síla, zvuk, gravitace, energie, tlak…), početními operacemi, základy programování, zkoušeli se zorientovat v oblasti živé a neživé přírody, činnostech člověka.

Pro ucelení a zužitkování nastudovaných informací byla žákům domluvena účast na projekci „Jsme vetřelci!“, které se zúčastnila jedna skupina, druhá skupina se učila základům jednoduchému programování ozobotů. Obsahově byly oba programy uzpůsobeny věku žáků a byly pro ně vhodným doplňujícím materiálem pro výuku ve škole. Pro žáky čtvrtých ročníků byly navíc motivačním stimulem k dalšímu vzdělávání a osvojování si znalostí a vědomostí a dovedností. Exkurze se všem dětem moc líbila.

Věra Antoňová - třídní učitelka 4. A, ZŠ Hornická Chomutov