Cesta starostek a starostů z Chomutovska na Písecko se uskutečnila od 9. do 11. října. „Cílem těchto cest je vždy setkání s kolegy z jiných mikroregionů, svazků, výměna zkušeností a třeba i získání inspirace pro řešení úkolů v oblastech, kterými se starostky a starostové v obcích musí zabývat. Vždy se snažíme připravit program, který by umožnil poznání regionu a také nabídl určitou formu relaxace,“ uvedla manažerka svazku Lenka Kynčilová.

Tak jako při minulých návštěvách na Podbořansku, Příbramsku, Benešovsku a Znojemsku, jednalo se i na Písecku zejména o řešení otázek z oblasti odpadového hospodářství, cestovního ruchu, revitalizace krajiny, ochrany přírody, zachování místní kultury, rozšíření společné propagace regionu a občanské vybavenosti.

Zástupci obcí první den navštívili obci Čížová, jihočeskou Vesnici roku 2010. Pan místostarosta Petr Kropáček přivítal návštěvu s pohoštěním z místní pekárny. Pohovořil o historii i současnosti obce, ukázal starostkám a starostům zajímavosti obce a pozval je do místního pivovaru.

Pivovar Čížová je umístěn v objektu čížovského zámku, kde se pivo vařilo už po roce 1629. Starostky a starostové zde měli možnost sledovat celý proces výroby piva spojený s výkladem jednoho z majitelů pana Olafa Körnera a ochutnat vybrané druhy piva. Následně společně zavítali do Záchranné stanice živočichů Makov, která byla vybudována na pomoc, nemocných, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů v roce 1993.

Odpoledne proběhlo setkání starostek a starostů z kolegy ze Svazku obcí regionu Písecko v hotelu OtavAreana Písek. Písecko zastupovali: Jana Patceltová, starostka obce Slabčice, Ing. Petr Kalina, starosta obce Dobev, Pavel Souhrada, starosta městyse Bernartice, Ing. Dagmar Divišová, tajemnice SORP, projektové manažerky Mgr. Dagmar Voldřichová a Mgr. Jitka Soldátová a jednatelka Destinační společnosti Píseckem, s.r.o. Mgr. Lucie Mašková.

V diskusi se rozvinula témata: rozdílná historie regionů, řešení odpadového hospodářství, podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu a také realizace projektů MAP.

„Budeme velmi rádi, pokud se podaří uskutečnit reciproční cestu starostek a starostů ze SORP Písek k nám na Chomutovsko. Už cestou domů jsme přemýšleli, co bychom mohli u nás ukázat zajímavého“, sdělila manažerka DSO Chomutovsko Ing. Lenka Kynčilová.

Druhý den zástupci obcí navštívili město Písek, kde si vyslechli historii města a navštívili Vodní elektrárnu královského města Písku, nejstarší tohoto typu v Čechách. Dále byla na programu prohlídka Sladovny Písek, která byla založena za účelem potenciálu velkoryse zrekonstruované budovy písecké sladovny pro kulturní život v Písku. Programový koncept „Galerie hrou“ výrazně podpořil turistický ruch ve městě.

„Starostky a starosty nadchla historická část města i celý koncept Sladovny i jeho další možnosti využití. Všichni si odnášeli cenné zkušenosti i inspirace“ uvedla Gabriela Rousková, specialista pro rozvoj mikroregionu.

Třetí den se nesl v duchu návštěvy obce Slabčice, kde se zástupcům obcí věnovala paní starostka Jana Patceltová, ta starostkám a starostům nejprve ukázala nedávno vybudované komunitní centrum. Popsala jim, kolik akcí se ve Slabčicích během roku koná a představila spolky nejen Slabčic, ale i jeho místních částí. Překvapující pro ně byla informace, že každý zastupitel má své úkoly, svůj obor, na který se zaměřuje.

Na úplný závěr se přítomní přesunuli k hoře Tábor. Cestou minuli také léčivé kameny. Na hoře Tábor se účastníkům setkání hodně líbilo. Zaujala je i kuličková dráha. „Návštěva na Písecku byla obohacující, je zajímavé sledovat, jaké projekty, situace či akce řeší na „druhé“ straně. Je možné, že některé nápady či poznatky zrealizujeme i v našem regionu“, upřesnila Gabriela Rousková, specialista Svazku.

Gabriela Rousková
DSO Chomutovsko