Hned při první zastávce u rybníka Vesečák jsme si zvolili stařešinu rodu, který celou výpravu vedl. Cestou nahoru se děti dozvěděly o povaze původních Staročechů, o tom, co a jakým způsobem lovili, jak se starali o svá políčka a dobytek, i o tom, jak fungovala hierarchie uvnitř rodu. Celou cestu jsme byli jištěni průzkumníky z řad dětí, kteří dohlíželi na to, abychom v pořádku dorazili až do cíle, tedy k rotundě sv. Jiří, kde výprava vyvrcholila hledáním pečlivě ukrytého pokladu, který si po nalezení děti spravedlivě rozdělily. 

Na rozdíl od našich předků, kteří se na Řípu a v jeho okolí usídlili, my jsme se po důkladném občerstvení museli vydat na cestu domů. Dlouho však budeme vzpomínat na praotce Čecha, jeho bratra Lecha, i ostatní členy jejich družiny, o kterých jsme se toho tolik dověděli. 

Díky tomuto dobrodružství budou mít naši malí Staročeši v dějepise už slušný náskok. 

Kamila Šišková – vychovatelka ZŠ Kadaňská Chomutov