V sobotu 2. dubna proběhl hlavní jarní úklidový termín dobrovolnické akce s názvem „Ukliďme Chomutovsko“, zaměřený na likvidaci černých skládek a drobného nepořádku z naší přírody, měst a obcí. Jak to funguje? Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko zaregistroval společnou akci na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz a vyzval členské obce k zapojení. Do akce s názvem „Ukliďme Chomutovsko“ se přihlásilo 7 členských obcí (Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Otvice, Strupčice, Údlice) a 1 nezisková organizace Archa Jirkov, z. s. Pro všechny účastníky jsme jako svazek pořídili ochranné pomůcky.

Březenští měli v plánu uklidit v sobotu koryto potoka Hutná a park kolem in-line dráhy, v Černovicích a Údlicích dobrovolníci uklízeli okolí zdejších rybníků. V Droužkovicích úklid zvelebil nově vzniklé polní cesty v okolí obce, využívané pro cyklistiku. Ve Strupčicích chtěli dobrovolníci, kterými byli zejména žáci a učitelé místní základní školy, uklidit kromě obce také sportovní areál a cyklostezku vedoucí do Vrskmaně. Do akce byly zapojeny z velké části obce ležící v blízkosti uhelného lomu Nástup Tušimice, proto se rozhodla společnost Severočeské doly a.s. dobrovolníky podpořit a odměnit. V Droužkovicích byl připraven odpolední zábavný program a občerstvení pro všechny, kteří se do úklidu zapojili. Se svým programem vystoupilo Divadlo Hnedle Vedle Tomáše Bartáka, své umění předvedla sportovní skupina Street Hard Workers a zahrála hudební skupina Retrosexuals. Odpolední zábavný program v Droužkovicích na koupališti začal ve 14 hodin, byl zde vyhlášen nejlepší sběrač obce Droužkovice jak v dětské, tak v dospělácké kategorii. Další nejlepší sběrači byli vyhlášeni v každé zapojené obci. Ukliďme Česko je dobrovolnická akce s cílem likvidace nelegálních černých skládek a obecně nepořádku v přírodě i obcích.

Poprvé se celorepublikový úklid konal v roce 2014 a navázal na projekt mapující černé skládky v ČR. Vloni se i přes covidová opatření uklidilo téměř 2 tisíce lokalit. K letošnímu jarnímu úklidu bylo přihlášeno více než tři tisíce lokalit. Všem, kteří se i přes nepřízeň počasí pustili s chutí do úklidu s vůlí udělat alespoň něco dobrého pro své okolí i pro sebe sama a nejlépe tomu učit i vlastní děti, patří velký dík.

Gabriela Rousková – Svazek obcí Chomutovsko