Pro děti i jejich doprovod chystáme zábavné odpoledne včetně divadelního představení. Od tohoto dne až do 31. srpna bude v knihovně probíhat výstava všech prací v dětském oddělení. Jedná se o 1. ročník výtvarné soutěže na téma Můj/Náš svět pro děti ve věku 4 - 11 let z obcí a měst Chomutovska. Cílem soutěže bylo vzbudit zájem dětí o své okolí.

Děti většinou nakreslily 2 obrázky. „První obrázek znázorňuje co vidí, když se podívají z okna a druhý obrázek co by chtěly vidět, když se podívají z okna,“ upřesňuje Lenka Kynčilová, manažerka svazku.

Velice nás těší vysoká účast, do soutěže se přihlásilo skoro 2 tisíce dětí. Postupně jsme navštívili všechna školská zařízení a všem dětem, které se do soutěže zapojily, osobně předali drobnou odměnu jako poděkování za krásné obrázky. „Setkání s dětmi byla kouzelná, chvilkami i dojemná. Děti nám ve spolupráci s učiteli představily své pojetí obrázku, takové zaujetí a zápal jsme ani nečekali“, dodává Gabriela Rousková, odborný garant soutěže.

Velké díky patří také všem učitelům, kteří soutěžní téma dětem skvěle vysvětlili. Výtvarná soutěž má pozitivní ohlas, už nyní přemýšlíme, jaké téma bychom mohli zvolit do dalšího ročníku, nechte se překvapit.

Gabriela Rousková - odborný garant MA21, DSO Chomutovsko