Námět byl čerpán z knihy Chytrému napověz od Boženy Šimkové. Paní učitelky jej upravily pro děti z MŠ a celé představení obohatily veršovanými texty, písničkami a vtipnými scénkami.

Malí herci pozvali své kamarády na dvě představení, která se odehrávala v nebi i v pekle, mezi anděly i čerty. Atmosféru dokreslovaly kulisy, které si děti samy vyrobily. Celá scéna byla dotvořena efektním osvětlením, a proto byla pro děti v hledišti tajemná, kouzelná a velmi příjemná. Všem účinkujícím patří veliké poděkování.

Další představení si děti připravily pro rodiče a následovat bude pozvání všem 12 součástem MŠ Chomutov.