Město Kadaň tímto děkuje panu Františku Tenglerovi z DDD Služby, který celou dezinfekci provedl profesionálně za součinnosti všech nájemců a pracovníků pečovatelské služby. Dezinfekce byla provedena profesionálním přípravkem Virkon S, který je jedním z nejúčinnějších právě proti koronaviru. 

Po Domově pro seniory Kadaň, kde dezinfekci provedl koncem minulého roku Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ve spolupráci s kadaňskými hasiči, tak byly preventivně dezinfikovány i další prostory, kde senioři žijí. 

Zároveň si předsedové společenství vlastníků vyzvedávají u hasičů zdarma dezinfekci pro své potřeby, aby bylo bezpečné prostředí zajištěno i ve společných prostorách bytových domů.

Město Kadaň