Na maminky si hrály, zkoušely si jejich domácí práce a hlavně si povídaly o tom, jaká jejich maminka je. Děti měly možnost uvědomit si význam rodiny a pochopení, čím pro nás maminka je a jak je dobře, že maminku máme. Maminky, máme Vás rádi a posíláme vám sladkou pusinku.

Naděžda Randáčková - zástupkyně ředitelky MŠ Blatenská Chomutov