Ale nevadí, u nás v MŠ Abeceda v Chomutově, si umíme pomoci. Už jsme měli na třídách Sněhulákový den a to by nebyly kreativní paní učitelky, kdyby neprojevily fantazii a nepřipravily pro děti Zimní olympiádu. Děti si sportování užily v prostorách školky. Přiblížily si symboliku olympijských her a byly seznámeny s jejich významem a sportovními disciplínami, kterými se sportovci na olympiádě prezentují. A kdyby to bylo jen o povídání a koukání nebo prohlížení, tak by to nebylo ono.

Poznávání, dovednosti a znalosti dětí jsou přece postavené na prožitku. Proto nejlepším způsobem je vlastní zkušenost. Využili jsme interaktivní tabuli, abychom dětem zprostředkovali ukázku zimních sportů a potom již jen zapálit „olympijský oheň“ a zkusit si zápolení. Bruslení, lyžování, skoky, koulování byly náplní našeho zápolení. Děti se vzájemně povzbuzovaly, fandily si a podporovaly se, aby se každému jeho výkon povedl. A pokud ne? Vůbec to nevadilo, vždyť i na olympiádě se sportovcům ne všechno povede.

Vítězi byly všechny děti – diplom, medaile, stupně vítězů – to vše bylo součástí závěrečného hodnocení. Děti si olympiádu užily a odnesly si plno smíchu a příjemných zážitků. Sportu zdar a olympiádě zvlášť, ať se daří!

Naděžda Randáčková - zástupkyně ředitelky MŠ Blatenská Chomutov