Na jednotlivých stanovištích se děti například dozvěděly, jak se pěstuje les, ve skupinkách si dokonce vyzkoušely zasadit svůj stromek. Vyslechly výklad, jak myslivci pečují o zvěř. Na vlastní oči viděly, jak se kácí a co je k tomu třeba. V kreativní dílně si každý vyrobil dřevěnou medaili a vyzkoušel práci se dřevem. Příjemným zakončením byla sladká odměna. Všem se dopoledne strávené v lese líbilo a už se těšíme na příští výlet do přírody.

Vladimíra Kořínková - třídní učitelka 4. C, ZŠ Kadaňská Chomutov