Minulý týden jsme se zabývali profesí „Stavitel věží“. Jaké věže máme a k čemu slouží? Zjistit, jak postavit věž, aby nespadla? Podle návodu a nákresu postavit věž na Ještědu. Dětem se lekce moc líbila a postavit věž s pomocí lektora zvládly.

Naděžda Randáčková - zástupkyně ředitelky MŠ Blatenská Chomutov