Provedena byla montáž směrovek, které byly poničeny neznámým vandalem. Namontovány byly další dvě informační tabulky a na závěr byl objekt K51/12/A160 opatřen mřížovými dveřmi.

Muzeum č. opevnění 1936 – 1938 Na Kočičáku