V České republice oficiální záštitu převzala Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Iktová centra Krajské zdravotní v nemocnicích Chomutov a Teplice, v tomto projektu dosáhla nejvyššího hodnocení a získala Diamantový status.

V ČR získalo nejvyšší stupeň 10 nemocnic, z toho 2 z Krajské zdravotní. Vysoká úroveň léčebné a ošetřovatelské péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou byla ohodnocena Diamantovým statusem pro Iktové centrum Nemocnice Chomutov a Iktové centrum Nemocnice Teplice. Prestižní ocenění bylo oběma centrům uděleno v rámci světového kongresu, který se konal virtuálně na konci roku 2020.

 Krajská zdravotní, a.s.