Sochy a obrazy Jitky Kůsové vždy v sobě nesou silný duchovní a emocionální obsah. Častým námětem jejich děl bývá střet mužského a ženského principu, který nemá a nemůže mít vítěze, ale pozorovatele nutí k zamyšlení nad naším vlastním počínáním.

Obrazy Ladislava Chabra, charakteristické švihovou uvolněnou technikou malby, vždy vycházejí z reality, kterou autor citlivě redukuje do čar a barevných ploch, někdy hraničící až s abstraktním pojetím. Vždy však z daného námětu dokáže zachytit to podstatné v dokonalé kompozici a barevné harmonii.

Obrazy Emila Laurenčíka přenášejí diváka na hranici snu a reality a ukazují, že i z náhodných skvrn a tvarů může naše podvědomí vytvořit překvapivě reálné obrazy s nečekanými významy. Výstava Setkání po 40 letech nabídne návštěvníkům díla tří osobitých výtvarníků s charakteristickým výtvarným projevem, podloženým životní zkušeností a touhou předávat svůj pohled na svět prostřednictvím uměleckých děl.

Výstava: Setkání po 40 letech, výstava soch a obrazů Jitky Kůsové, Ladislava Chabra a Emila Laurenčíka

Doba trvání: 16. 3. – 25. 5. 2024

Místo konání: výstavní sál v hlavní budově Oblastního muzea v Chomutově (Palackého 86)

Kurátor: Radek Zozulák

Autoři výstavy: Jitka Kůsová, Ladislav Chabr, Emil Laurenčík a Radek Zozulák

Radek Zozulák