Vyrazili jsme od restaurace Na růžku v Tyršově ulici, kolem městských historických sklepů ke kostelu sv. Jiljí do Kostelní ulice a zpět. Ostatně, podívat se podrobně na snímky můžete ve fotogalerii.

Lucie Králíková